1. lövkojor

  lövkojor, Matthiola, släkte korsblommiga växter med drygt 50 arter halvbuskar samt ett- till fleråriga örter i medelhavsområdet och västra Europa.
 2. zinnior

  zinnior, Zinnia, släkte korgblommiga växter med ca 20 arter ett- till fleråriga örter och några halvbuskar.
 3. eldfluga

  eldfluga, Cuphea×purpurea (synonym C. miniata), hybrid i familjen fackelblomsterväxter.
 4. tehybridros

  tehybridros, Rosa×dilecta, hybrid mellan arten teros och den remonterande hybriden bourbonros i familjen rosväxter.
 5. interrailkort

  interrailkort, kort som ger rätt till obegränsat resande inom flera länder i Europa (Interrail Global Pass) eller inom ett enda land (Interrail One Country Card).
 6. flödesplan

  flödesplan, grafisk representation av en lösning av ett problem.
 7. bostadssubventioner

  bostadssubventioner, offentligt ekonomiskt stöd till bostadsbyggande och bostadskonsumtion.

 8. plate-bande

  plate-bande, buxbomskantad rabatt runt en broderiparterr eller som friliggande lister.
 9. priskalkyl

  priskalkyl, kalkyl som ställer förväntade kostnader och möjliga intäkter mot varandra, liksom deras eventuella beroende av varandra.
 10. trumpetblomma

  trumpetblomma, Salpiglossis sinuata , art i familjen potatisväxter.