1. bergenior

  bergenior, Bergenia, släkte stenbräckeväxter som härstammar från Central- och Östasien och omfattar ca 10 arter fleråriga örter.
 2. jätteväddar

  jätteväddar, Cephalaria, släkte kaprifolväxter med cirka 88 arter ett-, två- eller fleråriga örter samt några få arter buskar.
 3. Hildasholm

  Hildasholm, gods i Leksands kommun, Dalarna (Dalarnas län).
 4. fjärilsblomster

  fjärilsblomster, fjärilsblommor , flikblomster, Schizanthus, släkte potatisväxter med tolv arter ettåriga örter härstammande från Chile.
 5. vildpersilja

  vildpersilja, Aethusa cynapium, art i familjen flockblomstriga växter.
 6. distributionssektorn

  distributionssektorn, handelssektorn, sektor av näringslivet som förmedlar producerade varor till kunden.
 7. Foursquare

  Foursquare, applikation inom sociala medier för mobiltelefoner, lanserad i USA 2009 av företaget Foursquare Labs, Inc.
 8. miljövård

  miljövård innebär att skydda och återställa den yttre miljön, alltså naturen, byggnader och allt annat som finns runt omkring oss.
 9. ogräs

  ogräs kallas sådant som växer där vi människor inte vill att det ska växa, framför allt i odlad jord som åkrar och rabatter.
 10. eldkrona

  eldkrona, eld och glöd , Lantana camara, art i familjen verbenaväxter.