1. raka bukmuskeln

  raka bukmuskeln är en muskel som man använder när man böjer överkroppen (bålen) framåt, som när man gör situps.
 2. rak stil

  rak stil, skriven eller tryckt bokstavsform med lodräta staplar.
 3. rak ordföljd

  rak ordföljd, term särskilt i svensk grammatik för ordföljd där subjektet föregår det finita verbet: Hon har inte kommit än.
 4. raken

  ra´ken subst., best. f. ORDLED: rak-en
  Svensk ordbok
 5. raka

  2ra`ka subst. ~n rakor ORDLED: rak-an
  Svensk ordbok
 6. raka

  1ra`ka verb ~de ~t ORDLED: rak-ar SUBST.: rakande, rakning (till 1)
  Svensk ordbok
 7. rak

  rak adj. ~t
  Svensk ordbok
 8. palmitinsyra

  palmitinsyra, hexadekansyra, CH 3(CH 2) 14COOH, vita kristaller med smältpunkt 63–64 °C. Palmitinsyra är en av de vanligaste fettsyrorna i naturen och förekommer som glycerid i många oljor, fetter och vaxer.
 9. rödspov

  rödspov, Limosa limosa, art i fågelfamiljen snäppor.
 10. gotlandsruss

  gotlandsruss, skogsruss, skogsbagge, russ, en mycket gammal ponnyras från Gotland.