1. deism

  deism, dels beteckning för en viss form av gudstro (att Gud uppfattas som avlägsen från världen och inte ingriper i det historiska skeendet, jämför Gud), dels en bestämd teologisk och religionsfilosofisk riktning som hade sin höjdpunkt under 1700-talet i Storbritannien.
 2. skelettmuskulatur

  skelettmuskulatur är musklerna som man använder när man rör sig.

 3. alkaner

  alkaner är kolväten som bara innehåller enkelbindningar.
 4. bensin

  bensin, en lättflyktig, lättantändlig och lättflytande vätska bestående av olika kolväteblandningar och med en kokpunkt som kan variera mellan 30 och 190 °C.

 5. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.

 6. prosa

  prosa, muntlig eller skriftlig framställning som i sin principiellt raka och osmyckade form skiljer sig från poesi.
 7. tyngdpunkt

  tyngdpunkt är den punkt som tyngdkraften verkar på.

 8. saxofon

  saxofon, blåsinstrument av metall med konisk borrning och enkelt rörblad, på grund av sin konstruktion räknat som träblåsinstrument.
 9. tjocktarm

  tjocktarm, intestinum crassum, del av tarmkanalen i bukhålan mellan tunntarmen och anus hos ryggradsdjur inklusive människa.
 10. koordination

  koordination innebär samordning av muskler för att utföra en rörelse på rätt sätt och med tillräcklig precision.