1. tjocktarm

  tjocktarm, intestinum crassum, del av tarmkanalen i bukhålan mellan tunntarmen och anus hos ryggradsdjur inklusive människa.
 2. lövträd

  lövträd är träd med breda blad, inte smala barr.
 3. bro

  bro är ett byggnadsverk som leder över ett hinder, till exempel över en väg eller ett vattendrag.
 4. kanon

  kanon, regel(samling), text(er) eller dokument som anses normerande; inom litteraturvetenskapen, i anslutning till det teologiska bruket, de verk som av forskningen tillskrivs en viss författare.
 5. Martin Luther King

  Martin Luther King var en amerikansk präst som på 1950- och 1960-talen blev en ledande förkämpe för de svartas rättigheter i USA.

 6. Athen

  Athen är Greklands huvudstad och största stad.
 7. islandshäst

  islandshäst, inhemsk isländsk hästras av ponnystorlek, känd för att ha upp till fem gångarter.
 8. broderi

  broderi, prydnadssöm, förr konstsömnad, är den mest variationsrika tekniken inom textilkonsten.
 9. kloster

  kloster är en avskild plats där människor lever för att vara nära Gud och tjäna Gud eller för att leva enligt en religiös lära.
 10. folksaga

  folksaga, den kategori inom den muntliga, traditionella prosafolkdikten (jämför folkdiktning) som främst har underhållande funktion och vars innehåll betraktats som osannolikt och diktat.