1. kikare

  kikare, optiskt instrument som ger en förstorad bild av avlägsna föremål.
 2. svanar

  svanar är Sveriges tyngsta fåglar.
 3. Martin Luther King

  Martin Luther King var en amerikansk präst som på 1950- och 1960-talen blev en ledande förkämpe för de svartas rättigheter i USA.

 4. ek

  ek, vanlig ek, skogsek, sommarek, stjälkek, Quercus robur, art i familjen bokväxter.
 5. kloster

  kloster är en avskild plats där människor lever för att vara nära Gud och tjäna Gud eller för att leva enligt en religiös lära.
 6. knubbsäl

  knubbsäl, Phoca vitulina, art i familjen öronlösa sälar.
 7. kanon

  kanon, regel(samling), text(er) eller dokument som anses normerande; inom litteraturvetenskapen, i anslutning till det teologiska bruket, de verk som av forskningen tillskrivs en viss författare.
 8. Rom

  Rom är Italiens huvudstad och största stad.

 9. get

  get, eller tamget, är ett av människans äldsta husdjur.
 10. gran

  gran är ett barrträd.