1. elektricitet

  elektricitet, fenomen som sammanhänger med anhopning och förflyttning av elektroner.
 2. Frankrike

  Frankrike, stat i Västeuropa.

 3. tonsur

  tonsur, helt eller delvis rakat huvud, utmärkande för munkar och klerker.
 4. barberarparadoxen

  barberarparadoxen, namn på en (skenbar) paradox som Bertrand Russell konstruerade i pedagogiskt syfte för att belysa tankegången bakom hans mängdteoretiska paradox (se Russells paradox).
 5. persian

  persian är pälsskinn som kommer från karakulfårets nyfödda lamm.
 6. rektaklausul

  rektaklausul, term inom skuldebrevsrätten: bestämmelse om att betalning ska ske direkt till namngiven person.
 7. canotier

  canotier, hatt med låg rak kulle och raka smala brätten, ursprungligen av halm och lik den som bars av franska nöjesroddare under 1800-talets slut och 1900-talets början.
 8. lättharv

  lättharv, harvtyp för ytlig jordbearbetning av plöjd mark ned till ett djup av ca 60 mm.
 9. recto

  recto, ”framsidan” på handskriftsblad och liknande.
 10. tuba

  tuba, tuba saracenica, rak medeltida trumpet.