1. alkyner

  alkyner är kolväten som innehåller minst en trippelbindning.

 2. spole

  spole är i elektrotekniken en elektrisk ledningstråd som är lindad i spiral.
 3. övergångsrit

  övergångsrit, passagerit, ceremoni som markerar en persons eller grupps övergång från en social status till en annan.
 4. svanar

  svanar är Sveriges tyngsta fåglar.
 5. konst

  konst är sådant som man skapar för att uttrycka något och för att påverka andra människor.
 6. gråsäl

  gråsäl, ståte, Halichoerus [-ʃe:-] grypus, art i familjen öronlösa sälar.
 7. rak stil

  rak stil, skriven eller tryckt bokstavsform med lodräta staplar.
 8. ottomotor

  ottomotor är en förbränningsmotor som oftast använder bensin som bränsle.
 9. Göteborg

  Göteborg är centralort i Göteborgs kommun och Sveriges näst största stad.

 10. bok

  bok är ett träd.