1. ramsvart

  ra`msvart adj., neutr. ~ ORDLED: ram--svart
  Svensk ordbok
 2. ramstark

  ra`mstark adj. ~t ORDLED: ram--stark
  Svensk ordbok
 3. ramsåg

  ra´msåg subst. ~en ~ar ORDLED: ram--såg-en
  Svensk ordbok
 4. Rama

  Rama, fornindisk sagohjälte, huvudperson i eposet Ramayana.
 5. ram

  ram för urvalsdragning, statistisk fackterm för en lista, ett register eller någon annan förteckning över den population, som urvalet skall dras ur.
 6. ram

  ram, rambärverk, bärande konstruktion av balkar och pelare, böjstyvt förenade med varandra.
 7. RAM

  RAM, direktminne uppbyggt av integrerade halvledarkretsar (chips).
 8. Allan Ramsay

  Ramsay, Allan, 1686–1758, brittisk (skotsk) författare.
 9. John Ramstedt

  Ramstedt, John , 1873–1950, finländsk språkforskare, e.o. professor i altaisk språkforskning i Helsingfors 1917–41, chargé d’affaires i Tokyo och Peking 1919–30.
 10. Johan Ramstedt

  Ramstedt, Johan, 1852–1935, ämbetsman, justitieråd från 1898, konsultativt statsråd i Boströms andra ministär 1902–05, statsminister april–augusti 1905.