1. realsäkerhet

  realsäkerhet, säkerhet för en kredit som ställs i form av reala tillgångar, såsom pantbrev i fastighet eller värdepapper.
 2. realexamen

  realexamen, slutexamen vid realskola och motsvarande statliga och kommunala skolor och enskilda skolor med examensrätt, införd 1905 och till 1928 benämnd realskolexamen.
 3. realpresens

  realpresens, särskilt i luthersk teologitradition term för Kristi kropps och blods ”sanna” eller ”verkliga” närvaro i nattvardens bröd och vin.
 4. reaktivitet

  reaktivitet, mått på hur snabbt en kemisk förening reagerar i en viss kemisk reaktion.
 5. Realgymnasiet

  Realgymnasiet, fristående gymnasieskolor som sedan 2003 drivs av utbildningsföretaget Lärande i Östergötland AB, Norrköping.
 6. realitetsprincipen

  realitetsprincipen, i klassisk psykoanalys motsatsen till lustprincipen (strävan efter omedelbar driftstillfredsställelse).
 7. reaktorblock

  reaktorblock, den del av ett kärnkraftverk som innehåller en reaktor med tillhörande turbin, elgenerator och hjälputrustning.
 8. realisationsvinst

  realisationsvinst, reavinst, kapitalvinst, vinst som uppkommer vid avyttring av egendom som stigit i värde efter förvärvet, t.ex. värdepapper eller fastighet.
 9. reaktoravställning

  reaktoravställning, minskning av en kärnreaktors reaktivitet så att reaktorn blir klart underkritisk, dvs. så att kedjereaktionen avstannar.
 10. reaktortank

  reaktortank, tank som omsluter en kärnreaktors härd och vanligtvis också dess reflektor.