1. realdel

  realdel, matematisk term.
 2. reaktorhärd

  reaktorhärd, den del av en kärnreaktor som innehåller kärnbränsle, dvs. där kedjereaktionen av klyvningsprocesser äger rum.
 3. real

  real, silvermynt infört vid 1300-talets mitt i Spanien och Portugal.
 4. realbalanseffekt

  realbalanseffekt, effekten av förändringar i relationen mellan penningmängd och prisnivå.
 5. realkredit

  realkredit, kredit mot säkerhet i egendom till skillnad från kredit utan säkerhet (blankokredit) eller kredit mot garanti eller borgen.
 6. realtidssystem

  realtidssystem, datorbaserat system, som kontrollerar en pågående process och bearbetar data tillräckligt snabbt för att i tid avge de nödvändiga resultaten.
 7. realist

  realist är en person som håller sig till det som verkligen går att genomföra.
 8. reaktorteknologi

  reaktorteknologi, läran om reaktortekniken, dvs. den del av kärntekniken som omfattar kärnreaktorers konstruktion och verkningssätt.
 9. reader

  reader, vetenskaplig textsamling, särskilt för språkundervisning.
 10. realisationsförlust

  realisationsförlust, reaförlust, kapitalförlust, förlust som uppkommer vid avyttring av egendom som sjunkit i värde efter förvärvet, t.ex. värdepapper eller fastighet.