1. Ilia

  Ilia, i romersk myt alternativnamn på Rea Silvia, Aeneas dotter och Romulus mor.
 2. o'odham

  o'odham, samlande benämning på närbesläktade sydvästindianska folk i södra Arizona och norra Sonora i Mexico.

 3. Silvia

  Silvia, kvinnonamn av latinskt ursprung, femininform av Silvius, en avledning av silva ’skog’.
 4. Hades

  Hades (grekiska Hadēs), i grekisk myt son till Kronos och Rea, bror till Zeus och Poseidon och härskare över underjorden tillsammans med sin maka Persefone.
 5. Romulus

  Romulus, staden Roms mytiske grundare och förste kung, son till krigsguden Mars och vestalen Rea Silvia, tvillingbror till Remus.
 6. fyndpris

  fyn`dpris subst. ~et, ~er äv. ~ ORDLED: fynd--pris-et
  Svensk ordbok
 7. fynda

  fyn`da verb ~de ~t ORDLED: fynd-ar SUBST.: fyndande
  Svensk ordbok
 8. area

  a´rea subst. ~n areor ORDLED: are-an
  Svensk ordbok
 9. varuhus

  va`ruhus subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: varu--hus-et
  Svensk ordbok
 10. jet

  jet´ subst. ~en ORDLED: jet-en
  Svensk ordbok