1. realränta

  realränta, den ränta som man får om man räknar bort inflationen från den nominella räntan.
 2. realpolitik

  realpolitik, verklighetsanknuten, pragmatisk politik till skillnad från renodlat ideologisk politik.
 3. reaktiv

  reaktiv (nylat. reactivus ’som uppträder som reaktion på något’), som har med en reaktion att göra.
 4. realisationsvinstbeskattning

  realisationsvinstbeskattning, beskattning av värdestegringsvinster vid avyttring av tillgångar.
 5. real

  real, myntenhet (sedan 1 juli 1994) i Brasilien; 1 real=100 centavos.
 6. reaktor

  reaktor, för ljusarmatur, en med järnkärna försedd spole som kopplas i serie med lysrör och andra urladdningslampor för att begränsa strömmen genom lampan.
 7. real

  real (ytterst av medeltidslat. realis ’verklig’, av latin res ’sak’, ’ting’, ’föremål’), real-, verklig, faktisk, sak-; motsats ofta: nominell.
 8. realkapital

  realkapital, kapital (produktionsmedel) i form av bl.a. fabriker, verktyg, maskiner och mark som förutom råvara och arbetskraft krävs för att producera en vara.
 9. reallön

  reallön, realinkomst, lönens eller inkomstens köpkraft i varor och tjänster.
 10. reaktionsturbin

  reaktionsturbin, övertrycksturbin , turbin i vilken det arbetande mediet, vanligen vatten eller ånga, har lägre tryck efter att ha passerat turbinhjulet.