1. reaktivitet

  reaktivitet, inom kärntekniken ett mått på en kärnreaktors avvikelse från det kritiska tillståndet, dvs. från det jämviktsläge då reaktorns effekt är konstant (se kriticitet).
 2. reaktionsordning

  reaktionsordning, ett tal som anger hur koncentrationen av ett ämne påverkar hastigheten för en kemisk reaktion.
 3. reatil

  reatil, projektil (oftast sprängladdad) med raketmotor som medför ca 30 % längre skottvidd men mindre verkan.
 4. realgar

  realgar, orangefärgat mineral med sammansättningen AsS.
 5. reader

  reader, titel på universitetslärare i Storbritannien, motsvarande docent eller biträdande professor.
 6. reaktion

  reaktion, inom kemi, se kemisk reaktion.
 7. reaktionsformel

  reaktionsformel är ett kort och tydligt sätt att beskriva hur en kemisk reaktion sker.
 8. realisation

  realisation, juridisk term som avser försäljning av utmätt egendom som ställts som säkerhet för t.ex. en fordran, dvs. omvandling av egendom i reda pengar.
 9. reaktionsvärme

  reaktionsvärme, äldre benämning på reaktionsentalpi.
 10. realskola

  realskola, skolform som avskaffades successivt under 1950- och 60-talen i och med att den obligatoriska skolan blev nioårig (de sista kommunala realskolorna upphörde dock först 1972).