1. realvärde

  rea`lvärde subst. ~t ~n ORDLED: re-al--värd-et
  Svensk ordbok
 2. realia

  rea´lia subst., plur. ORDLED: re-al-ia
  Svensk ordbok
 3. realgenus

  rea`lgenus subst., best. f. ~ äv. ~et ORDLED: re-al--gen-us-et
  Svensk ordbok
 4. real

  rea´l adj. ~t ORDLED: re-al
  Svensk ordbok
 5. realisation

  realisation [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: re-al-is-at-ion-en
  Svensk ordbok
 6. realisera

  realise´ra verb ~de ~t ORDLED: re-al-is-er-ar SUBST.: realiserande, realisering; realisation (till 2 och 3)
  Svensk ordbok
 7. realistisk

  realis´tisk adj. ~t ORDLED: re-al-ist-isk
  Svensk ordbok
 8. reaktionsförmåga

  reaktionsförmåga [-ʃo`ns-] subst. ~n ORDLED: re-akt-ions--för-måg-an
  Svensk ordbok
 9. realism

  realis´m subst. ~en ORDLED: re-al-ism-en
  Svensk ordbok
 10. reaktionsprincipen

  reaktionsprincipen [-ʃo`ns-] subst., best. f. ORDLED: re-akt-ions--princip-en
  Svensk ordbok