1. reagenspapper

  reagenspapper [-gen`s-] subst. ~et äv. reagenspappret, plur. ~, best. plur. ~en el. ~na äv. reagenspappren ORDLED: re-ag-ens--papp-er-et
  Svensk ordbok
 2. reaktionär

  2reaktionär [-ʃonä´r] subst. ~en ~er ORDLED: re-akt-ion-är-en
  Svensk ordbok
 3. reaktionär

  1reaktionär [-ʃonä´r] adj. ~t ORDLED: re-akt-ion-är
  Svensk ordbok
 4. reagens

  reagens [-gen´s] subst. ~et el. ~en, plur. ~ el. ~er ORDLED: re-ag-ens-et
  Svensk ordbok
 5. realiserbar

  realise`rbar adj. ~t ORDLED: re-al-is-er-bar
  Svensk ordbok
 6. realitet

  realite´t subst. ~en ~er ORDLED: re-al-itet-en
  Svensk ordbok
 7. reaktionsmotor

  reaktionsmotor [-ʃo`ns-] subst. ~n ~er ORDLED: re-akt-ions--mot-or-er
  Svensk ordbok
 8. reaktion

  reaktion [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: re-akt-ion-en
  Svensk ordbok
 9. reaktor

  reak`tor subst. ~n ~er [-o´rer] ORDLED: re-akt-or-er
  Svensk ordbok
 10. reassurans

  reassurans [-aŋ´s el. -an´s] subst. ~en ~er ORDLED: re-as-sur-ans-en
  Svensk ordbok