1. jordbruk

  jordbruk, utnyttjande av mark till åkerbruk eller bete för produktion av livsmedel, fodermedel och råvaror till energiändamål eller till vidare industriell förädling eller beredning.
 2. teknikens historia

  teknikens historia är lika lång som människans historia.
 3. astronomi

  astronomi, kunskapen om och det vetenskapliga studiet av himlakroppar och andra naturföreteelser utanför planeten jorden.
 4. järnåldern

  järnåldern är en period i förhistorien då man gjorde redskap och vapen av järn.
 5. restriktionsenzymer

  restriktionsenzymer,, populariserat genetiska saxar (biokemiska saxar), enzymer som klipper DNA.
 6. bronsåldern

  bronsåldern, den period i Christian Jürgensen Thomsens treperiodssystem för förhistorisk tid då bronsen var råmaterialet för redskap och vapen.

 7. islamofobi

  islamofobi, socialt reproducerade fördomar om och aversioner mot islam och muslimer samt handlingar och bruk som angriper, exkluderar eller diskriminerar människor på grund av att de är eller antas vara muslimer och associeras till islam.

 8. häst

  häst, eller tamhäst, är sedan årtusenden ett av människans viktigaste husdjur.

 9. standardspråk

  standardspråk, riksspråk , den form av ett språk som i motsats till dialekter och andra varianter är allmänt accepterad och stilistiskt neutral.
 10. arkeologi

  arkeologi är kunskapen om människors liv under äldre tider, framför allt under forntiden.