1. FNL

  FNL, Front national de libération du Viêt-nam du Sud, vietnamesiska Mât-trân Giai-phong Miên-nam, Sydvietnams nationella befrielsefront, grundad 20 december 1960 för att bekämpa den sydvietnamesiske presidenten Ngô Dinh Diêms regim och befria Sydvietnam från USA-imperialismen.
 2. Kalmarunionen

  Kalmarunionen, den nordiska trestatsunion som etablerades 1389, fick en formell fullbordan genom unionsmötet i Kalmar 1397 och med vissa avbrott bestod till Gustav Vasas val till svensk kung 1523.
 3. lutande plan

  lutande plan, en av de s.k. enkla maskinerna.
 4. historiematerialism

  historiematerialism, historisk materialism, den gängse benämningen på Marx och hans efterföljares uppfattning om historiens och samhällets grundläggande förhållanden.
 5. redskapsgymnastik

  re`dskapsgymnastik subst. ~en ORDLED: red-skaps--gymn-ast-ik-en
  Svensk ordbok
 6. idrott

  idrott, sammanfattande benämning på skilda slag av kroppsövningar.
 7. ergonomi

  ergonomi, läran om människan i arbete; samspelet mellan människan och arbetsredskapen.

 8. centrum–periferi-teorier

  centrum–periferi-teorier, problemformuleringar som utgår från att samhällslivets utformning och utveckling är beroende av geografiska avstånd mellan centralpunkt och omkringliggande områden.
 9. stimulus

  stimulus, varje upptäckbar påverkan på en organism från omgivningen.
 10. Margareta

  Margareta (danska Margrete I), född i mars 1353, död 28 oktober 1412, regerande drottning av Danmark, Norge och Sverige, dotter till Valdemar Atterdag.