1. standardspråk

  standardspråk, riksspråk , den form av ett språk som i motsats till dialekter och andra varianter är allmänt accepterad och stilistiskt neutral.
 2. tradition

  tradition, det mångdimensionella sociala arv som överlämnas från släkte till släkte.
 3. centrum–periferi-teorier

  centrum–periferi-teorier, problemformuleringar som utgår från att samhällslivets utformning och utveckling är beroende av geografiska avstånd mellan centralpunkt och omkringliggande områden.
 4. artefakt

  artefakt, av människohand fabricerat föremål, produkt eller effekt.
 5. Karl XI

  Karl XI, född 24 november 1655, död 5 april 1697, svensk kung från 1660, son till Karl X Gustav och Hedvig Eleonora.

 6. atomlära

  atomlära, atomism , ursprungligen uppfattningen att materien ytterst består av små odelbara partiklar, atomer, och att alla naturens förlopp kan förklaras genom dessa atomers rörelse och kombinationer.

 7. obsidian

  obsidian, svart, magmatisk bergart av typen vulkaniskt glas.

 8. klasskamp

  klasskamp, den öppna eller ännu vilande konflikten mellan olika samhällsklasser.
 9. fäbodmusik

  fäbodmusik, fäbodväsendets speciella arbetsmusik, en av de ålderdomligaste och mest särpräglade musikformerna i Skandinavien.
 10. Magnus Eriksson

  Magnus Eriksson, född 1316, död 1 december 1374, kung av Sverige 1319–64 och av Norge 1319–55, son till hertig Erik Magnusson och den norska prinsessan Ingeborg; gift 1335 med Blanka av Namur.