1. trauma

  trauma, påverkan av människokroppen förorsakad av yttre faktorer och/eller händelser som ger en övergående eller kvarstående effekt.
 2. nåjd

  nåjd, samernas schaman.

 3. schimpans

  schimpans, Pan troglodytes, art i familjen hominider.
 4. agrarsamhälle

  agrarsamhälle, sammanfattande benämning på en statlig eller regional enhet vars näringsliv domineras av jordbruk med binäringar.
 5. aboriginer

  aboriginer, eller australier, kallas ursprungsbefolkningen i Australien, alltså de människor som bodde där innan européerna kom dit i slutet av 1700-talet.
 6. Bathpartiet

  Bathpartiet, Ḥizb al-Ba˙th al-˙Arabī al-Ishtirākī, Baathpartiet, panarabiskt parti grundat i Syrien på 1940-talet av Michel Aflaq och Salah ad-Din al-Bitar.
 7. styrketräning

  styrketräning är träning som man utför för att få starkare muskler.

 8. klasskamp

  klasskamp, den öppna eller ännu vilande konflikten mellan olika samhällsklasser.
 9. bifångst

  bifångst, vid fiske oönskad fångst av andra arter än den avsedda.
 10. tryckning

  tryckning, sätt att mångfaldiga texter, bilder och mönster genom att överföra dem från ett medium (t.ex. en tryckplåt) till en tryckbärande yta (t.ex. papper).