1. inrikta

  in`rikta verb ~de ~t ORDLED: in--rikt-ar SUBST.: inriktande, inriktning
  Svensk ordbok
 2. såg

  såg subst. ~en ~ar ORDLED: såg-en
  Svensk ordbok
 3. spade

  spa`de subst. ~n spadar ORDLED: spad-en
  Svensk ordbok
 4. kö [kö´] subst. ~n ~er ORDLED: kö-er
  Svensk ordbok
 5. brons

  1brons [brån´s äv. bråŋ´s] subst. ~en ~er ORDLED: brons-en
  Svensk ordbok
 6. mekanisk

  meka´nisk adj. ~t ORDLED: mek-an-isk
  Svensk ordbok
 7. harpa

  har`pa subst. ~n harpor ORDLED: harp-an
  Svensk ordbok
 8. väv

  väv subst. ~en ~ar ORDLED: väv-en
  Svensk ordbok
 9. kvast

  kvast subst. ~en ~ar ORDLED: kvast-en
  Svensk ordbok
 10. borst

  borst [bårs´t] subst. ~et el. ~en, plur. ~ ORDLED: borst-et
  Svensk ordbok