1. järn

  jä´rn subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: järn-et
  Svensk ordbok
 2. sladd

  sladd subst. ~en ~ar ORDLED: sladd-en
  Svensk ordbok
 3. skära

  2skä`ra verb skar skurit skuren skurna, pres. skär ORDLED: skur-it SUBST.: skärande, skärning
  Svensk ordbok
 4. blad

  blad subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: blad-et
  Svensk ordbok
 5. bruk

  bruk subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: bruk-et
  Svensk ordbok
 6. 1nå verb ~dde ~tt, pres. ~r SUBST.: nående
  Svensk ordbok
 7. hugga

  hugg`a verb högg huggit huggen huggna, pres. hugger ORDLED: hugg-er SUBST.: huggande, huggning; hugg (till 1,2 och 4)
  Svensk ordbok
 8. föra

  fö`ra verb förde fört, pres. för ORDLED: för-de SUBST.: förande
  Svensk ordbok
 9. bära

  bä`ra verb bar burit buren burna, pres. bär ORDLED: bur-it SUBST.: bärande (till 1--3), bärning (till 1--3)
  Svensk ordbok
 10. gå verb gick gått gången gångna, pres. går SUBST.: gående (till 1 och 7); 1gång (till 1 och 4)
  Svensk ordbok