1. konvex mängd

    konvex mängd, mängd i ett vektorrum med egenskapen att hela sträckan mellan två punkter i mängden tillhör mängden.
  2. ring

    ring, matematisk struktur där en addition och en multiplikation är definierade och där subtraktion alltid kan utföras.
  3. Fourierintegraloperatorer

    Fourierintegraloperatorer, klass av operatorer som används inom teorin för partiella differentialekvationer.