1. elefantsköldpadda

  elefantsköldpadda, Geochelone elephantopus, art i familjen landsköldpaddor.
 2. eudikotyledoner

  eudikotyledoner,, klass fanerogamer med cirka 190 000 arter, varav hälften är vedartade, det vill säga träd, buskar eller ris.
 3. späckhuggare

  späckhuggare, Orcinus orca, art i tandvalsfamiljen delfiner.
 4. tangentbord

  tangentbord, förr en integrerad del av en skrivmaskin och senare utrustning för inmatning av text till datorer.
 5. ljudstyrka

  ljudstyrka är ett mått på hur starkt eller hur svagt ett ljud är.

 6. flamgarn

  flamgarn,  effektgarn med regelbundet återkommande, spolformiga förtjockningar i avvikande färg.
 7. annonsblad

  annonsblad, regelbundet utgiven, gratisdistribuerad publikation innehållande huvudsakligen annonser.
 8. habituell aspekt

  habituell aspekt, verbkategori som karakteriserar verbhandlingen som regelbundet återkommande, se aspekt.
 9. jordanon

  jordanon , regelbundet uppträdande varietet inom en art, se Alexis Jordan.
 10. autogiro

  autogiro, ett sätt att betala regelbundet återkommande räkningar genom automatisk överföring av pengar mellan konton.