1. bin

  bin är en grupp insekter som har flera viktiga funktioner i naturen.
 2. tandvalar

  tandvalar, Odontoceti, underordning valar med familjerna floddelfiner, delfiner, kaskeloter, näbbvalar, tumlare och vitvalar, totalt ca 70 arter.
 3. Ostia

  Ostia (italienska Ostia Antica), det antika Roms hamnstad, belägen ca 18 km sydväst om Rom.
 4. paleomagnetism

  paleomagnetism, studiet av jordens magnetfält och dess variation under geologisk tid.

 5. alternans

  alternans, (om)växlande, regelbundet växlande mellan två möjligheter, tillstånd, lägen o.d.
 6. meteorologisk station

  meteorologisk station, väderstation där minst en meteorologisk variabel, exempelvis temperaturen, observeras regelbundet.
 7. Aquila

  Aquila, det vetenskapliga namnet på ett släkte örnar med omkring tio arter, varav en regelbundet häckar i Sverige, kungsörn.
 8. växelfält

  växelfält, elektriskt eller magnetiskt fält som regelbundet växlar riktning med en viss frekvens, t.ex. enligt en sinusfunktion.
 9. kolumnist

  kolumnist (engelska columnist), skribent som regelbundet förfogar över ett bestämt utrymme i dagstidning eller tidskrift, se kolumn.
 10. skanning

  skanning, avsökning; se skanner; systematisk avsökning av yta av registrerande apparatur med regelbundet rörelsemönster