1. svämskog

  svämskog, trädbevuxna områden som regelbundet översvämmas.
 2. fjärrordning

  fjärrordning, någon form av regelbundet mönster i en kristall som sträcker sig över ett mycket stort antal atomavstånd.
 3. tidalvolym

  tidalvolym, den volym luft som dras in i ett andetag.
 4. klimatstation

  klimatstation är en väderstation där man mäter till exempel temperaturen så noggrant och regelbundet att man kan använda resultaten för att studera klimatet.
 5. Agalma

  Agalma, det vetenskapliga namnet på ett släkte inom nässeldjursordningen sifonoforer, med bl.a. en art som regelbundet uppträder i Nordsjön och vid svenska västkusten.
 6. fostertillväxt

  fostertillväxt, fostrets storlekstillväxt under graviditeten.
 7. fast lön

  fast lön är en lön som betalas ut regelbundet, oftast en gång i månaden, och inte beror på hur mycket man presterat på arbetet, se lön.
 8. rörlig lön

  rörlig lön är en lön som betalas ut regelbundet, oftast en gång i månaden, och som beror på hur mycket man presterat på arbetet, se lön.
 9. motion

  motion, motionsidrott, fysisk aktivitet som utförs främst för att förbättra hälsa, fysisk kapacitet och välbefinnande, snarare än för att uppnå ett prestationsmål, vilket ofta är målet inom sport och idrott.

 10. jordgubbe

  jordgubbe, Fragaria×ananassa, hybrid i familjen rosväxter.