1. Vattumannen

  Vattumannen, Aquarius, stor stjärnbild på himmelsekvatorn ingående i djurkretsen.
 2. cyklisk

  cyklisk, som bildar en ring; som utgör en cykel, en serie eller svit (av t.ex. litterära verk); regelbundet upprepad.
 3. kvasikristall

  kvasikristall är ett fast material där atomerna är ordnade på ett regelbundet sätt i förhållande till varandra, men där det geometriska mönstret mellan atomerna inte upprepas.
 4. omdrev

  omdrev, i skogsbruket vanlig benämning på tidsintervallet mellan mera regelbundet återkommande åtgärder, t.ex. gallringsomdrev, eller på den tidsperiod under vilken en återkommande aktivitet pågår, t.ex. taxeringsomdrev.
 5. periodika

  periodika, regelbundet utkommande skrifter, främst tidskrifter.
 6. CHIO

  CHIO, Concours Hippique International Officiel, en internationell ridtävling som anordnas regelbundet i olika länder av FEI, den internationella ridsportfederationen.
 7. Falco

  Falco, det vetenskapliga namnet på ett släkte falkar med 37 arter, varav sex regelbundet förekommer i Sverige, aftonfalk, jaktfalk, lärkfalk, pilgrimsfalk, stenfalk och tornfalk.
 8. pensionsförsäkring

  pensionsförsäkring, försäkring avsedd att trygga försäkringstagarens eller de efterlevandes försörjning genom regelbundet återkommande utbetalningar.
 9. civiltryckeri

  civiltryckeri, accidenstryckeri , tryckeri för beställningsarbeten som tidskrifter, privattryck av olika slag, liksom även böcker.
 10. totalundersökning

  totalundersökning, engelska census, statistisk undersökning där hela populationen undersöks och inte enbart ett urval.