1. tjäna

  tjä`na verb ~de ~t ORDLED: tjän-ar SUBST.: tjänande; tjänst (till 2)
  Svensk ordbok
 2. papper

  papp`er subst. ~et äv. pappret, plur. ~, best. plur. ~en el. ~na äv. pappren ORDLED: papp-er-et
  Svensk ordbok
 3. vers

  vers subst. ~en, ~er äv. ~ar ORDLED: vers-en
  Svensk ordbok
 4. andas

  an`das verb andades andats ORDLED: and-as SUBST.: andande (till 2 och 3), andning (till 1 och 2)
  Svensk ordbok
 5. linje

  lin´je subst. ~n ~r ORDLED: linj-en
  Svensk ordbok
 6. spel

  spel subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: spel-et
  Svensk ordbok
 7. gå verb gick gått gången gångna, pres. går SUBST.: gående (till 1 och 7); 1gång (till 1 och 4)
  Svensk ordbok