1. Jumdjaagijn Tsedenbal

  Tsedenbal, Jumdjaagijn, 1916–91, mongolisk politiker (kommunist), generalsekreterare (partichef) för Mongoliska folkets revolutionära parti 1940–84, ordförande i Ministerrådet (regeringschef) 1952–54 och 1958–74, därpå ordförande för Stora Chural (statschef) till 1984, då han överraskande avsattes.
 2. Béla Kun

  Kun, Béla, 1886–1939, ungersk politiker.
 3. Hjärtebarnsföreningen

  Hjärtebarnsföreningen, ideell handikapporganisation, vars syfte är att förbättra villkoren för barn och ungdomar som är födda med hjärtfel samt stödja deras föräldrar.
 4. Michał Żymierski

  Żymierski, Michał, kallad Rola, 1890–1985, polsk militär, marskalk 1945.
 5. Laco Novomeský

  Novomeský, Ladislav ( Laco), 1904–76, slovakisk diktare och publicist.
 6. Jan Zahradníček

  Zahradníček, Jan, 1905–60, tjeckisk diktare.
 7. Vladimír Clementis

  Clementis, Vladimír, 1902–52, tjeckoslovakisk politiker, utrikesminister 1948–50.
 8. László Rajk

  Rajk, László, 1909–49, ungersk politiker (kommunist).
 9. Grigorij Zinovjev

  Zinovjev, Grigorij, egentligen Hirsch Apfelbaum, 1883–1936, sovjetisk politiker.
 10. Nils Celsius

  Celsius, Nils, 1658–1724, astronomiprofessor i Uppsala; jämför släktartikel Celsius.