1. Gustaf Kierman

  Kierman, Gustaf, 1702–66, köpman, politiker.
 2. Germaine Greer

  Greer, Germaine, född 1939, australisk författare och feminist.
 3. hörselskada

  hörselskada, nedsatt förmåga att uppfatta ljud.
 4. hälsovård

  hälsovård, åtgärder som främjar ett gott hälsotillstånd och förebygger sjukdomar.
 5. ADL

  ADL, activities of daily life, ’aktiviteter i det dagliga livet’, centralt begrepp inom medicinsk och social rehabilitering.
 6. Imre Nagy

  Nagy, Imre, 1896–1958, ungersk politiker, regeringschef under Ungernrevolten.
 7. Trofim Lysenko

  Lysenko, Trofim, 1898–1976, sovjetisk (ukrainsk) genetiker och ideolog.
 8. fysioterapi

  fysioterapi , sjukgymnastik, förebyggande, behandlande och rehabiliterande åtgärder vid sjukdomar och skador i rörelseorganen och nervsystemet, vid störningar i andning och cirkulation samt vid psykiska funktionsrubbningar.
 9. långtidssjukvård

  långtidssjukvård, vård och omvårdnad under längre perioder på grund av långvarig sjukdom, funktionshinder eller ålderdomssvaghet.
 10. fundamentalism

  fundamentalism, en kristen (protestantisk) rörelse som betonar Bibelns ofelbarhet i alla slags frågor, inte bara de religiösa.