1. Ungern

  Ungern, stat i Centraleuropa.

 2. Burma

  Burma, sedan 1989 Myanmar, republik i Sydöstasien.

 3. Kosovo

  Kosovo, albanska Kosova, land på Balkanhalvön.

 4. fenomenologi

  fenomenologi, läran om det som visar sig för medvetandet.
 5. höft

  höft, latin coxa, höftled och omgivande mjuka vävnader.
 6. Indien

  Indien, förbundsrepublik i södra Asien.

 7. friidrott

  friidrott, tidigare även allmän idrott, samlande term för idrottsgrenar inom disciplinerna löpning, hopp, kast och mångkamp.

 8. Tjeckoslovakien

  Tjeckoslovakien, 1918–92 statsbildning i mellersta Europa; 127 899 km 2, 15,6 milj. invånare (1992).
 9. habilitera sig

  habilite´ra sig verb habiliterade habiliterat ORDLED: hab-il-it-er-ar SUBST.: habiliterande, habilitering
  Svensk ordbok
 10. återanpassa

  å`teranpassa verb ~de ~t ORDLED: åter--an-pass-ar SUBST.: återanpassande, återanpassning
  Svensk ordbok