1. Björn Rosendal

  Rosendal, Björn, född 1923, konstnär.
 2. konvalescenthem

  konvalescenthem, vård­in­rätt­ning, ofta i privat regi, för eftervård och rehabilitering efter sjukdom, t.ex. hjärtinfarkt eller stroke med gångsvårigheter, alternativt efter operation, t.ex. höftledsplastik.
 3. arbetsprövning

  arbetsprövning, en utredningsåtgärd som syftar till att ge bl.a. Försäkringskassan information om vilken funktionsförmåga en anställd har eller kan uppnå genom rehabilitering och om lämpliga åtgärder för denne.
 4. sjukgymnast

  sjukgymnast, äldre yrkestitel för yrkesgrupp som arbetar med rehabilitering och träning av patienter med fysiska och psykiska funktionshinder.
 5. Arbetslivsresurs

  Arbetslivsresurs, Stockholm, ett av Sveriges ledande företag inom arbetslivsinriktad rehabilitering och arbetsomställning.
 6. Lernia AB

  Lernia AB, Stockholm, ett av staten helägt kompetensförsörjningsföretag som bedriver verksamhet inom bemanning, utbildning, rehabilitering och arbetsomställning.
 7. Hjärnkraft

  Hjärnkraft, Riksföreningen för rehabilitering av skallskadade, handikapporganisation, bildad 1987 med 2 100 medlemmar i 21 länsföreningar (1999).
 8. Du & jobbet

  Du & jobbet, tidskrift utgiven av Arbetsmiljöforum.
 9. Bertha Bobath

  Bobath, Bertha, 1907–91, brittisk sjukgymnast.
 10. forensisk psykologi

  forensisk psykologi, rättspsykologi, del av psykologin som behandlar frågor med anknytning till brottslighet och domstolsväsen.