1. amputation

  amputation, att man avlägsnar en del av ett organ eller en kroppsdel, vanligen en del av en extremitet.

 2. anställningsskydd

  anställningsskydd, arbetstagares rättsliga skydd mot godtycklig eller osaklig uppsägning av anställningsavtalet från arbetsgivarens sida.
 3. Kosovo

  Kosovo, albanska Kosova, land på Balkanhalvön.

 4. Finland

  Finland, stat i Nordeuropa.

 5. anpassningsgrupp

  an`passningsgrupp subst. ~en ~er ORDLED: an-pass-nings--grupp-en
  Svensk ordbok
 6. rehabilitera

  rehabilite´ra verb ~de ~t ORDLED: re-hab-il-it-er-ar SUBST.: rehabiliterande, rehabilitering
  Svensk ordbok