1. fysikalisk medicin

  fysikalisk medicin, verksamhetsområde inom medicinsk rehabilitering med inriktning på bedömning av patientens funktionsstörningar vid sjukdom eller skada (t.ex. smärta, stelhet, muskelsvaghet, nedsatt fysisk prestationsförmåga) och kvarstående funktionskapacitet.
 2. Georges Picquart

  Picquart, Georges, 1854–1914, fransk militär, general 1906.
 3. hörselvårdskonsulent

  hörselvårdskonsulent har vanligen en pedagogisk grundutbildning med inriktning mot döva/hörselskadade.
 4. patientundervisning

  patientundervisning, informativ interaktion mellan vårdare och patient med målet att öka patientens kunskap om sin sjukdom, dess utveckling och läkningsprocess.
 5. Arbetslivsfonden

  Arbetslivsfonden, fond inrättad 1990 med uppgift att ge bidrag till förbättring av arbetsmiljön och arbetets organisation, att främja aktiv rehabilitering till arbete samt att minska anställdas sjukfrånvaro.
 6. Vejbystrand

  Vejbystrand, ort i Ängelholms kommun, Skåne (Skåne län), 10 km nordväst om centrala Ängelholm.

 7. Angola

  Angola, stat i sydvästra Afrika.

 8. Kroatien

  Kroatien, stat på Balkanhalvön i sydöstra Europa.

 9. stroke

  stroke, slaganfall, sammanfattande benämning på en grupp av vanligen akut insättande sjukdomar som beror på förändringar i blodkärlen i respektive till hjärnan, ibland också på förändringar i hjärtat.
 10. hemdialys

  hemdialys, dialysbehandling i hemmet av patienter med akut eller kronisk njursvikt.