1. Neurologiskt Handikappades Riksförbund

  Neurologiskt Handikappades Riksförbund, NHR, ideell organisation med uppgift att bistå neurologiskt sjuka och handikappade, erbjuda möjlighet till gemenskap och att påverka beslutsfattare på alla områden som påverkar livet för medlemmarna.
 2. Riksförbundet för njursjuka

  Riksförbundet för njursjuka, RNj, bildades 1969 och har senare utökats med en barn- och föräldrasektion och en ungdomssektion.
 3. Afasiförbundet i Sverige

  Afasiförbundet i Sverige, AFASI, handikapporganisation som arbetar för bättre villkor för afasidrabbade.
 4. Tandvårdsskadeförbundet

  Tandvårdsskadeförbundet, Tf , handikapporganisation bildad 1979.
 5. Sätra brunn

  Sätra brunn, hälsobrunn i Sala kommun, Västmanland.
 6. Bröstcancerföreningarnas riksorganisation

  Bröstcancerföreningarnas riksorganisation, BRO, organisation som tillvaratar bröstcancerbehandlades intressen på riksnivå, bildad 1982.
 7. Röda korsets sjukhus

  Röda korsets sjukhus i Stockholm grundades 1927 som ett privatsjukhus för kvalificerad medicinsk och kirurgisk vård.
 8. sekundärvinst

  sekundärvinst, enligt psykodynamisk teori de förmåner i form av medlidande, omsorger, inflytande eller ekonomisk vinst som varje kroppslig sjukdom och psykisk störning kan medföra.
 9. Värnhems sjukhus

  Värnhems sjukhus, sjukhus för långtidsvård i Malmö.
 10. Föreningen psykisk hälsa

  Föreningen psykisk hälsa, till 2011 Svenska föreningen för psykisk hälsovård, riksförening, grundad 1931, med målsättning att främja psykisk hälsa.