1. skyddad sysselsättning

  skyddad sysselsättning, skyddad verksamhet, statssubventionerad verksamhet som syftar till att bereda arbetshandikappade arbete.

 2. RSMH

  RSMH, Riksförbundet för social och mental hälsa , bildat 1967 av personer med egna erfarenheter av psykiatrisk vård.

 3. dagsjukvård

  dagsjukvård, dagvård, i förväg planerad och av läkare ordinerad sjukvård under dagtid upp till 8 timmar på sjukhus eller på primärvårdens sjukhem; patienten vistas i sin bostad under nätter och helger.
 4. Borgskalan

  Borgskalan, Borgs RPE-skala, skattningsskala för upplevd ansträngning, konstruerad på 1960-talet för att användas i samband med arbetsprov.
 5. vårdkedja

  vårdkedja, sammanhållen vårdepisod, en serie av samordnade vårdinsatser, inklusive patientinformation och patientundervisning, för att säkerställa adekvat utredning, diagnostik, behandling och rehabilitering utan dröjsmål.
 6. hjälpmedelscentral

  hjälpmedelscentral, enhet inom hälso- och sjukvården för hjälpmedelsfrågor i anslutning till rehabilitering och habilitering.
 7. Attendo AB

  Attendo AB, till 2001 Attendo Care, företag med verksamhet inom äldre-, familj- och individomsorg.
 8. smärtlindring

  smärtlindring, medicinsk specialitet sedan 1996.
 9. arbetsvård

  arbetsvård, samlingsterm som ibland används om åtgärder i syfte att underlätta för personer med handikapp att få eller behålla ett arbete.
 10. STROKE-Riksförbundet

  STROKE-Riksförbundet, ideell organisation för personer som fått stroke, för närstående och för andra intresserade.