1. renat

  re`nat subst., ingen böjning, neutr. ORDLED: ren-at
  Svensk ordbok
 2. rens

  rens subst. ~et ORDLED: rens-et
  Svensk ordbok
 3. renare

  re`nare subst. ~n äv. renarn, plur. ~, best. plur. renarna ORDLED: ren-ar-en
  Svensk ordbok
 4. René Ghil

  Ghil, René, pseudonym för René Guilbert, 1862–1925, fransk poet och litteraturteoretiker.
 5. renhetens bröder

  renhetens bröder, hemligt arabiskt brödraskap, se Ikhwan as-Safa.
 6. renlighet

  re`nlighet subst. ~en ORDLED: ren-lig-het-en
  Svensk ordbok
 7. renlig

  re`nlig adj. ~t ORDLED: ren-lig
  Svensk ordbok
 8. ren förmögenhetsskada

  ren förmögenhetsskada, ekonomisk förlust som uppkommer utan samband med person- eller sakskada.
 9. Denise René

  René, Denise, 1913–2012, fransk utställningsarrangör och konsthandlare.
 10. renhet

  renhet [re`n- äv. re´n-] subst. ~en ORDLED: ren-het-en
  Svensk ordbok