1. vatten

  vatt´en subst. vattnet, plur. ~, best. plur. vattnen ORDLED: vatt-net
  Svensk ordbok
 2. löpa

  1lö`pa verb löpte åld. lopp, löpt åld. lupit, pres. löper ORDLED: löp-er SUBST.: löpande, löpning (till 1 och 5); lopp (till 1), löp (till 1)
  Svensk ordbok
 3. linje

  lin´je subst. ~n ~r ORDLED: linj-en
  Svensk ordbok
 4. stryka

  stry`ka verb strök strukit struken strukna, pres. stryker ORDLED: stryk-er SUBST.: strykande, strykning (till 1--5)
  Svensk ordbok
 5. ut

  ut adv.
  Svensk ordbok