1. katalytisk avgasrening

  katalytisk avgasrening är ett sätt att rena avgaser från till exempel bilar; se avgasrening.
 2. islam

  islam är den religion som har Muhammed som profet och Koranen som helig skrift.
 3. Sibirien

  Sibirien kallas den del av Ryssland som ligger i Asien, öster om Uralbergen.
 4. ljud

  ljud är tryckvågor som rör sig i luften och som vi hör med örat.

 5. renskötsel

  renskötsel innebär att man har renar för att få mat och transport.
 6. Ruvhten sijte sameby

  Ruvhten sijte sameby är en sameby i Härjedalen som håller på med renskötsel.
 7. Mittådalen sameby

  Mittådalen sameby är en sameby i Härjedalen som håller på med renskötsel.
 8. hjortdjur

  hjortdjur är en familj hovdjur.
 9. rådjur

  rådjur är en art i familjen hjortdjur. De övriga svenska hjortdjuren är dovhjort kronhjort, ren och älg.
 10. tjur

  tjur kallas handjuret av oxdjur. Läs mer om nötkreatur, älg, ren, kronhjort och hovdjur.