1. kalv

  kalv kallas ungen av oxdjur. Läs mer om nötkreatur, älg, ren, kronhjort och hovdjur.
 2. brandförsvar

  brandförsvar är något som ett samhälle har för att förebygga, begränsa och släcka bränder.
 3. ackja

  ackja eller akja är en samisk släde som dras av en ren.
 4. samer

  samer är ett folk som lever i de nordligaste delarna av Norge, Sverige och Finland samt på Kolahalvön i Ryssland.

 5. vattenförsörjning

  vattenförsörjning är hur dricksvatten används och transporteras i samhället.
 6. raffinering

  raffinering innebär att man gör något renare eller finare.
 7. sameby

  sameby kallas ett markområde som samerna använder för renskötsel.

 8. bauxit

  bauxit är en jordart eller bergart.
 9. bad

  bad innebär att man sänker ner kroppen i vatten.
 10. biologisk rening

  biologisk rening innebär att man använder bakterier eller andra mikroorganismer för att rena avloppsvatten.