1. mekanisk rening

  mekanisk rening innebär att man renar avloppsvatten med hjälp av galler och silar.
 2. kemisk rening

  kemisk rening innebär att man använder kemiska ämnen för att rena avloppsvatten.
 3. Fjällnäs

  Fjällnäs är en liten ort i Härjedalens kommun i Härjedalen och ligger nära gränsen till Norge.
 4. fraktionerad destillation

  fraktionerad destillation är ett sätt att få ut rena ämnen från en blandning.

 5. änglar

  änglar är andeväsen som anses stå mellan gudar och människor.
 6. halogener

  halogener är en grupp grundämnen som har många gemensamma egenskaper.

 7. avlopp

  avlopp är ett system av ledningar för transport av smutsigt vatten, avloppsvatten.
 8. vattenrening

  vattenrening innebär att man renar grundvatten eller ytvatten, alltså vatten i sjöar och floder.
 9. filtrering

  filtrering är en metod att skilja ut fasta ämnen eller partiklar från en vätska eller gas.
 10. häckling

  häckling är en behandling av lin som gör att man får ut långa fibrer till lingarn.