1. René Ghil

    Ghil, René, pseudonym för René Guilbert, 1862–1925, fransk poet och litteraturteoretiker.
  2. renhetens bröder

    renhetens bröder, hemligt arabiskt brödraskap, se Ikhwan as-Safa.
  3. ren förmögenhetsskada

    ren förmögenhetsskada, ekonomisk förlust som uppkommer utan samband med person- eller sakskada.
  4. Denise René

    René, Denise, 1913–2012, fransk utställningsarrangör och konsthandlare.
  5. René Thom

    Thom, René, 1923–2002, fransk matematiker.
  6. René av Anjou

    René av Anjou , René I, kallad ”René den gode” (franska le Bon), 1409–80, kung av Neapel (egentligen fastlandsriket Sicilien) 1435–42, hertig av Bar från 1430, av Anjou från 1434, av Lorraine 1431–53, greve av Provence från 1434.
  7. René Bazin

    Bazin, René, 1853–1932, fransk författare.
  8. renhet–orenhet

    renhet–orenhet, religionshistoriskt
    motsatspar som markerar vad som krävs för att en människa skall kunna nalkas det heligas sfär respektive vad som utesluter henne därifrån.
  9. René Goscinny

    Goscinny, René, 1926–77, fransk serieförfattare.
  10. René Lacoste

    Lacoste, René, 1904–96, fransk tennisspelare.