1. hus

  hus, byggnad med rum, avsedd att ge skydd mot omvärlden för allehanda mänskliga aktiviteter.
 2. Gustav Vasa

  Gustav Vasa (egentligen Gustav I), född troligen 12 maj 1496, död 29 september 1560, svensk kung 1523–60, son till Erik Johansson (Vasa) och Cecilia Månsdotter (Ekaätten).
 3. opera

  opera, drama där texten helt eller delvis sjungs till instrumentalt ackompanjemang.
 4. Albanien

  Albanien, stat på den västra delen av Balkanhalvön i sydöstra Europa.

 5. språksociologi

  språksociologi, även, med en oftast synonym benämning, sociolingvistik, vetenskapsgren som utforskar förhållandet mellan språk och samhälle och språkanvändning som socialt beteende.

 6. film

  film, sammanhängande skildring eller berättelse inspelad med kino- eller videoteknik.