1. klara

  kla`ra verb ~de ~t ORDLED: klar-ar SUBST.: klarande, klarning (till 2--5)
  Svensk ordbok
 2. skola

  1sko`la subst. ~n skolor ORDLED: skol-an
  Svensk ordbok
 3. luft

  luft subst. ~en ~er ORDLED: luft-en
  Svensk ordbok
 4. skola

  3sko`la i vissa uttr. äv. ska verb skulle skolat, pres. skall el. ska ORDLED: skol-at
  Svensk ordbok
 5. vatten

  vatt´en subst. vattnet, plur. ~, best. plur. vattnen ORDLED: vatt-net
  Svensk ordbok
 6. löpa

  1lö`pa verb löpte åld. lopp, löpt åld. lupit, pres. löper ORDLED: löp-er SUBST.: löpande, löpning (till 1 och 5); lopp (till 1), löp (till 1)
  Svensk ordbok
 7. linje

  lin´je subst. ~n ~r ORDLED: linj-en
  Svensk ordbok
 8. stryka

  stry`ka verb strök strukit struken strukna, pres. stryker ORDLED: stryk-er SUBST.: strykande, strykning (till 1--5)
  Svensk ordbok
 9. ut

  ut adv.
  Svensk ordbok