1. Fyrisån

  Fyrisån är Upplands största vattendrag.
 2. vattenförsörjning

  vattenförsörjning är hur dricksvatten används och transporteras i samhället.
 3. Svartån

  Svartån är Närkes största vattendrag.
 4. Göran Kropp

  Kropp, Göran, 1966–2002, bergsbestigare och äventyrare.
 5. brunn

  brunn är ett grävt eller borrat hål i marken som man tar upp vatten, olja eller gas ur.
 6. reningsriter

  reningsriter, avlägsnande av orenhet, t.ex. i det gamla Israel med tvagningar, bad och offer.
 7. biologiska läkemedel

  biologiska läkemedel, grupp av läkemedel vars verksamma beståndsdelar har producerats i, eller renats fram ur, material av biologiskt ursprung (celler eller vävnad) och som på grund av sin komplexitet inte kan karakteriseras enbart genom testning av slutprodukten.
 8. Österrike

  Österrike, stat i Centraleuropa.

 9. enkelrenad

  enk`elrenad adj. enkelrenat ORDLED: enkel--ren-ad
  Svensk ordbok
 10. vattenverk

  vattenverk, anläggning där grundvatten eller ytvatten bereds till dricksvatten.