1. resandes träd

  resandes träd, se de resandes träd.
 2. Resare-Bengt

  Resare-Bengt, benämning på Bengt Bengtsson Oxenstierna.
 3. Resmo

  Resmo, f.d. församling i Mörbylånga kommun, Öland (Kalmar län).
 4. resekostnadsersättning

  resekostnadsersättning, ersättning som utgår till arbetstagare vid resor i tjänsten, se vidare tjänsteresa.
 5. resebefraktning

  resebefraktning, fraktavtal mellan redare eller den som förfogar över fartyg och befraktare, avseende befraktning av fartyget för en resa.
 6. resecheck

  resecheck, check på fast belopp i visst lands valuta som ofta används vid resor.
 7. researrangör

  researrangör, företag som paketerar resor i form av transport, boende och aktiviteter.
 8. reseskildring

  reseskildring, litterär beskrivning av en resa.
 9. resandetåg

  resandetåg, varje slags tåg med resande. Resandetåg medför normalt enbart personvagnar, till vilka räknas även t.ex. sovvagnar, liggvagnar, restaurangvagnar, resgodsvagnar, postvagnar och konferensvagnar men kan i vissa tåg även ha godsvagnar.
 10. resurs

  resurs, tillgång som är känd och åtkomlig för viss verksamhet, i vid bemärkelse ett medel för att underlätta uppnående av ett visst mål.