1. resultatanalys

  resultatanalys, analys av kostnads- och intäktsstrukturen i en verksamhet samt hur planerat eller uppnått resultat erhållits.
 2. respirationsepitel

  respirationsepitel, cellskikt, som består av epitelceller, i slemhinnan i andningsvägarna: näshålan, bihålorna, luftstrupen och luftrören (bronkerna).
 3. resonansdämpning

  resonansdämpning, dämpning av oönskad resonans hos maskinelement, maskiner, fordon m.m.
 4. resektionsprotes

  resektionsprotes, en avtagbar protes, oftast av plast, i ansikts- eller käkområdet som ersätter vävnad som opererats bort på grund av exempelvis tumör eller förlorats t.ex. genom olycksfall.
 5. residuum

  residuum, rest, återstod.
 6. reservationsanslag

  reservationsanslag, sådant anslag på statsbudgeten som – till skillnad från t.ex. förslagsanslag – inte får överskridas men väl sparas (reserveras) till senare budgetår.
 7. resultatobjekt

  resultatobjekt, efficierat objekt , grammatisk term för objekt som anger resultatet av verbets handling: bygga ett hus, skriva ett brev.
 8. resultant

  resultant, matematiskt begrepp.
 9. residualanomali

  residualanomali, inom geofysiken värden på t.ex. tyngdacceleration eller magnetiskt fält som kvarstår efter det att beräknade effekter av en geologisk modell dragits ifrån de uppmätta värdena.
 10. restitution

  restitution, inom fototekniken korrigering av linjer som på ett foto ter sig sammanlöpande på grund av centralperspektivet, men i verkligheten är parallella.