1. resesäng

  resesäng, säng avsedd för resbruk, från sent 1500-tal i form av enkel järnrörskonstruktion, som ihopsatt kunde förses med gardiner och sängtak.
 2. respekt

  respekt är ungefär att visa eller känna att man värdesätter någon eller någons egenskaper.
 3. residual

  residual,, fackterm med grundbetydelsen ’återstående’ (som adjektiv) eller ’rest’ (som substantiv). inom statistiken skillnaden mellan ett uppmätt värde och ett värde som förutsagts med hjälp av en matematisk modell.
 4. resultaträkning

  resultaträkning, redogörelse för en rörelses intäkter och kostnader.
 5. resonansbotten

  resonansbotten, klangbotten , tunn träskiva i t.ex. cembalo och piano vilken genom strängarnas ljud försätts i vibration och därmed förstärker och formar instrumentets klang.
 6. resorptionsfeber

  resorptionsfeber, feber som uppkommer i samband med att kroppen eliminerar (resorberar) ansamlingar av vätskor, t.ex. var.
 7. restvärdeförsäkring

  restvärdeförsäkring, moment i företags-, fastighets-, villa- och fritidshusförsäkring.
 8. reservation

  reservation, avvikande mening, markering av att man inte instämmer i ett visst beslut.
 9. restström

  restström, den permanenta eller långsamt varierande havsström som återstår om man bortser från de periodiska tidvattensrörelserna.
 10. resektion

  resektion, medicinsk term för kirurgisk åtgärd där man avlägsnar ett organ eller en del av ett organ, t.ex. leverresektion, tjocktarmsresektion.