1. restitutionsediktet

  restitutionsediktet, förordning utfärdad av den tysk–romerske kejsaren Ferdinand II 1629 enligt vilken katolska områden som kommit i protestantiska händer sedan 1552 skulle återställas (restitueras).
 2. reservgenerator

  reservgenerator är en generator som ska starta om den ordinarie strömförsörjningen på en viss plats upphör.
 3. resumé

  resumé, sammanfattning av händelseförlopp (i roman e.d.).
 4. reserv

  reserv, inom företagsekonomin sparad tillgång, vanligen delar av företagets eget kapital som inte är aktiekapital i ett aktiebolag.
 5. resegaranti

  resegaranti, garantibelopp som ska ställas av arrangörer av paketresor.
 6. restskog

  restskog, skog som genom att de grövre träden ensidigt tagits ut fått sin slutenhet och produktion starkt nedsatt.
 7. resistivitet

  resistivitet, tidigare specifikt elektriskt motstånd, beteckning ρ, egenskap definierad som förhållandet mellan elektrisk fältstyrka E och strömtätheten i ett material J så att ρ = E / J.
 8. reskontra

  reskontra, specifikation i ett företags bokföring med konto för varje individuell kund och leverantör.
 9. restbett

  restbett, term inom tandvården för de tänder som återstår då en del dragits ut (extraherats).
 10. resorcinol

  resorcinol, 1,3-dihydroxibensen, resorcin, ämne som bl.a. används vid garvning och framställning av färgämnen.