1. resonemang

  resonemang´ subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: re-sone-mang-et
  Svensk ordbok
 2. Charles Darwin

  Darwin, Charles, född 12 februari 1809, död 19 april 1882, brittisk naturforskare.

 3. resonemangsfaktor

  resonemangsfaktor, R-faktor, dimension identifierad i psykometrisk forskning (se psykometri).
 4. växelverkan

  växelverkan, allmän term som anger ömsesidig påverkan mellan två eller flera föremål eller skeenden.
 5. intelligent design

  intelligent design, ID, en idé som gör gällande att en intelligent kraft är inblandad i uppkomsten av den levande naturen.
 6. intelligens

  intelligens, i dagligt tal detsamma som förstånd, skarpsinne, begåvning eller tankeförmåga.

 7. dialektik

  dialektik, term med en rad skiftande innebörder.
 8. decentralisering

  decentralisering, fördelning (spridning) av verksamheter eller inflytande från ett centrum eller ett fåtal centra till fler områden och personer.

 9. kausalitet

  kausalitet, orsakssamband.
 10. resonemangsparti

  resonemang`sparti subst. ~et äv. ~t, ~er ORDLED: re-sone-mangs--parti-et
  Svensk ordbok